Regression/tidligere liv

En chance for at kigge tilbage, for at kunne gå fremad?
Nogle gange møder vi situationer i livet som vi simpelthen ikke kan komme videre fra, og ikke kan forstå hvorfor vi hele tiden ender lige der.
En regression er en guidet rejse tilbage til det liv/tidspunkt som har skabt den situation du står i lige nu – det er et fantastisk udviklingsværktøj og en spændende oplevelse.

Regression er en mulighed for oprydning af blokeringer/begrænsninger fra tidligere liv.
Din sjæl tydeliggør igennem den guidede rejse, billeder/visualiseringer de udfordringer og handlemønstre, du har fra nu og tidligere liv.

Når vi inkarnerer siger vi ja til at mødes med de udfordringer vi har haft i tidligere liv. Vi genskaber dermed vores egen historie og får mulighed for at skrive den om ved at sige ja til sjælen.

Regressionen viser dig grunden til begrænsningen, og gennem erkendelsen kan udfordringen ændres og opløses.
Terapien er som en vågen drømmetilstand, nærmest som at se en film i biografen og du kan efterfølgende huske og beskrive forløbet.