1:1 sessioner

I en 1:1 session handler det om at samle og løfte din energi, så du får det bedre i både sind og krop.

Du består af din fysiske krop, tanker, følelser og sjælen, jo mere glæde du tillader dig i livet, jo bedre kontakt har du med din kerne, og jo bedre føler du dig – du er lettere i energi. Livet bliver så meget lettere og glædesfyldt, når du har lært at se dig selv og dit liv fra et andet perspektiv – du løftes til et nyt niveau.

Holistisk psykoterapi

transformering og frigørelse

spirituel psykoterapi
Fra ANGST

frygt, kontrol og bekymring…

- til TRYGHED

gennem centrering og transformationshealing skaber vi et løft af dit energi niveau…

Afdødekontakt

med dybde og afklaring

spirituel psykoterapi
Fra SORG

ondt i sjæl og sind?

- til GLÆDE

hjælp til at lukke livets lyse sider og glæden ind igen. Transformerer sorgen og den nedadgående spiral

Regression/tidl. liv

Frigørelse og omprogrammering

spirituel psykoterapi
Fra MINDREVÆRD

begrænsninger og tvivl…

- til SELVVÆRD

øget selvtillid og styrke via oprydning i og frigørelse af dine uhensigtsmæssige mønstre og blokeringer