Access Bars

AccessBarsFå tømt din indre skraldespand – og gør plads til mere glæde og lethed.

Access BARS teknikken hjælper til stress reduktion, følelsesmæssige udfordringer, mentale blokeringer, kropsbevidsthed, pengeudfordringer, selvværd, overstimulerings-udfordringer for sensitive, søvnproblemer, ADHD, børn, graviditetsudfordringer osv.

BARS er en meget blid behandling, en teknik, der aktiverer og transformerer gamle tanke- og forestillingsmønstre som begrænser dig i at være autentisk på en let og blid måde.

Access Bars er 32 energipunkter på hovedet, som berøres let. Bars er som zoneterapi – bare på hovedet. Hvor punkterne i zoneterapi relaterer sig til områder på kroppen, relaterer Bars sig til områder i dit liv:
Krop, seksualitet, penge, kontrol, fred, glæde, sorg, healing, alderdom m.m.

Ved berøring af disse punkter i en session forløses begrænsende mønstre og overbevisninger i disse områder af dit liv.

Du kan forstille dig det som at tømme den indre skraldespand.
I værste fald har du fået en god hovedmassage, i bedste fald vil det ændre dit liv.

Stress, angst, depression, fysiske smerter, søvnproblemer …..

Access Bars er en behandling, hvor en serie af 32 punkter på hovedet, bliver berørt. Ved denne berøring frigøres gamle energier, overvejelser, tanker, følelser, beslutninger, domme og overbevisninger som du har samlet igennem dit liv.
Denne frigørelse sker både i hjerne og krop.

De forskellige Bars, eller punkter, svarer til healing, krop, kontrol, opmærksomhed, kreativitet, magt, aldring, sex og penge – der er simpelthen et punkt for hvert aspekt i livet.

Ved blot at berøre Bars vil du være i stand til effektivt at slette lagrede synspunkter, der ikke nødvendigvis er dine egne, og som gør at du ikke lever dit liv, som du vil! På denne måde sætter du dig selv i stand til at leve dit liv, ikke ud fra forudfattede meninger omkring hvad der er muligt i livet – du vil begynde at leve dit liv med større frihed, åbenhed og lethed.