Husrensning

HusrensningEn husrensning er en energimæssig rengøring/oprydning. Vi renser for energiaftryk (stemninger, følelser fra jer/andre/afdøde), tyngde og afdøde sjæle.

Afdøde: Som regel er de afdøde, sjæle der sidder fast i den 3. dimension og skal hjælpes videre. Grunde til en sjæl kan sidde fast: bla. chok, sorg, angst eller en pårørende, der holder fast. De fleste har brug for at gøre opmærksom på sig selv, enten via støj, fysiske hændelser eller måske følelsen af at blive betragtet/overvåget, kulde eller lign. En afdød behøver ikke at høre til din familie, det kan være fra husets tidligere historie, et sted i nærheden, hvor sjælen er tiltrukket af din energi, eller en der har hægtet sig på dig mens du har været åben for det. Til tider er der aktivitet i et hjem fordi en afdød ønsker at overbringe et budskab, gøre opmærksom på at de deltager i vore liv, eller blot hjælpes videre. Hvis du/I mærker åndelig aktivitet er det et tegn på at du er sensitiv og måske har brug for at tage din sensitivitet alvorlig – du er i færd med at blive vækket til disse sanser. Der kan forekomme et generelt budskab i forbindelse med en husrensning, dog er hovedformålet at hjælpe sjælen i lyset og dermed videre i dens udvikling. En sjæl, der ønsker at deltage i en families liv fra den anden side, kan selv vælge at komme tilbage efter den har været i lyset, det er ikke de nulevende, der skal afgøre om en sjæl skal videre. Vores job er at hjælpe dem i lyset.

Aftryk: Udover at rense huset for afdøde, der måtte hænge fast, renser vi også for de aftryk der er afsat igennem tiden, som skaber tyngde og stagnation. Følelsesaftryk, der er akkumuleret gennem tid, kan skabe en cirkel – dvs. smitte af på og trække ned, såfremt det er tyngde det drejer sig om. Aftrykkene kan være nogle familien selv har skabt, f.eks. i forbindelse med sorg, angst, bekymring. Tidligere beboere kan også have afsat energi, som I bliver påvirket af på det ubevidste plan.

Køreplan for husrensning: Nogle opgaver klares af mig, til tider har jeg en kollega med. Jeg går huset igennem og mærker ALENE i første omgang. Jeg renser huset rum for rum og letter energien og modtager de budskaber, der måtte komme undervejs. Til slut fyldes hele huset/ejendommen med lys og der skabes beskyttelse omkring hjemmet. Da jeg bruger meget energi på at stille ind og rense, er det vigtigt at jeg følger normal procedure – ankommer, arbejder og kører igen. I forbindelse med en husrensning renses alle husets nuværende beboere, også selvom de ikke er tilstede under rensningen. Jeg vil gerne have vand mens jeg arbejder, ellers ikke andet. Før en rensning aftales tid og pris, afhænger af str. på ejendommen der ønskes renset. Der afregnes kontant på selve dagen.

Efter en husrensning: Energien skifter under selve rensningen og fortsætter med at blive lettere i dagene efter. Dit job er at have fokus på at tillade, at det føles anderledes bagefter. For det meste er det hele klaret i første omgang og i dagene derefter. Jeg stiller ind på huset i løbet af de første dage og mærker efter, samt fjernrenser hvis nødvendigt.

Dit/jeres job: Har der op til rensningen været meget frygt involveret, kan dit fokus på frygten genskabe og tiltrække det samme igen – forestil dig at du åbner døren til alt det du er bange for, hvis du har en forventning om at det vil komme. Det handler om intentionen. Efter en energimæssig “rengøring/oprydning” er det dit job at holde det rent. Bla. ved at lufte ud jævnligt, tænde stearinlys og rense de ting du bringer ind i dit hjem – især genbrugsting. Ved megen aktivitet kan det desuden også handle om, at I skal vide hvordan I sætter grænser – det er jo ikke alt I vil tillade fra andre mennesker, derfor skal det heller ikke være tilladt for afdøde. Samt hvilke energier ønsker I der skal være i huset fremover.

Vigtigt at huske: De allerfleste gange handler det om sjæle, der ikke længere har en krop og som ikke lige ved hvor de skal gå hen, og så opdager de at I fornemmer dem. I et behov for kontakt eller et råb om hjælp, aktiverer de energien, der kan fremstå som noget mindre rart for jer – bag det hele handler det om én ting: KÆRLIGHED.