Chakra systemet

buddha-chakraChakra er betegnelse for energicentre der udspringer langs rygraden og i hovedet og udmunder på kroppens forside.

Chakra er sanskrit og betyder energihjul. Chakrerne er forbindelsesleddet mellem krop og sjæl. I dag arbejder vi med 12 store chakra og der findes mange mindre.

Dine tanker kontrollerer energi flowet indeni og omkring dig. Hvad du tænker bestemmer hvordan du føler og hvad du oplever.

På kurser i Sol-lyset lærer du om chakrasystemet i dybden